Jan Hus - Knížky o svatokupectví

Jan Hus - Knížky o svatokupectví

Autor: Jan Hus, k vydání připravil - Alois Gregor
Obálka: Dana Izbická
Úvod: Josef Hrabák
Nakladatel: Nakladatelství Československé akademie věd, Praha
Rok vydání: 1954
Počet stran: 152
Stav: původní brož, velmi pěkně zachováno

Knížky o svatokupectví je dílo bojové. Hus je napsal v době, kdy byl nucen zanechat kázání v Betlémské kapli a kdy, zbaven řečnické tribuny, z níž po léta bojoval proti středověké církvi, jež byla mocným sloupem feudalismu, utíkal se stále více k psanému slovu, aby jím nahradil slovo živé a mohl  tak aktivisovat lidové masy novou formou, literárně.

Cena: 240 Kč Pro registrované: 216 Kč