Pohlednice | Cizina

Pohled 59507 Přístav v Brémách a zaoceánská loď


Litografiický barevný pohled, dlouhá adresa. Loď KAISER WILHELM v přístavu Brémy a vlevo nahoře okénko s podobiznou p. Stotzkého, majitele rejdařství. Prošlé v r. 1904 do Prahy. Poslední rozloučení vystěhovalce do USA před odplutím.Velmi pěkně dochovalé.
Kód položky: M 59507 POH T-C
Zadáno