Homérova Ílias

Stavpůvodní vazba, velmi pěkně zachováno!
Počet stran688 + 24 úvodem + obr. přílohy
Rok vydání1942
NakladatelJan Laichter, Praha
PřekladOtmar Vaňorný
AutorHomér, z řečtiny přeložil, úvodem, poznámkami a slovníčkem opatřil Dr. Otmar Vaňorný

Ílias líčí dramatickou epizodu ze závěru trojské války. Poté co uražený Achilleus odmítá účastnit se dalších bojů, zdá se, že Řekové, kteří již desátý rok obléhají hradby mocné Troje, utrpí porážku. Když ale padne Achilleův přítel Patroklos, nejslavnější hrdina antické mytologie se vrací do boje a v souboji na život a na smrt zabije Hektora, nejmocnějšího trojského bojovníka. O pádu Tróje je rozhodnuto.
Kód položky: M695424P-H
Cena: 500 Kč Pro registrované: 450 Kč