Obchodní podmínky

Provozovatel e-shopu:
Martin Přibyl
IČ: 131 074 45
Sídlo: Praha 4, Nusle, Čestmírova 522/13

Pokud neuvádíme jinak, tak jsou knihy v dobrém stavu odpovídajícím antikvárnímu prodeji.

Objednané zboží se v době od poslední aktualizace mohlo prodat ve volném prodeji v Praze a není již na skladě. O této skutečnosti Vás budeme neprodleně informovat a podaná objednávka nepředstavuje žádný právní nárok na přednostní nákup.

Vybraná kniha se zablokuje až po odeslání objednávky! Pokud ji máte pouze v nákupním košíku, tak je stále v nabídce a může se Vám stát, že odešlete objednávku na knihu, kterou objednal někdo před Vámi.

Objednávky vyřizujeme v pořadí v jakém došly a vybrané zboží, pečlivě zabalené, odesíláme obratem – většinou hned následující pracovní den. Za zpoždění způsobené poštou neručíme.

V případě objednávky zboží s osobním odběrem, vás budeme e-mailem kontaktovat a domluvíme se na předání zboží. Výdejní místo pro osobní odběr: Antikvariát Karlín, Sokolovská 76, Praha 8. Otevřeno út, st, čt: 12-18 hod.

Z důvodu zavedení EET od 1.3.2017 není možné na našem výdejním místě v Praze přijímat platby v hotovosti. Vámi objednané zboží je nutné zaplatit předem na číslo účtu 2500255877/2010.Objednané zboží bude připraveno do 3 pracovních dnů od připsání platby na náš účet na výdejním místě.O přesném datu dodání vás budeme informovat.

Pokud nejste se zásilkou spokojeni, můžete knihy do 14 dní vrátit zpět ve stejném stavu, dobře zabalené a pojištěné.

Online platby

Online platby pro nás zajišťuje platební brána ComGate. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a.s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány.

Platba kartou

Nejrychlejší způsob zaplacení online. Do rozhraní platební brány ComGate zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód – tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky.

Platba bankovním převodem

Okamžitá platba prostřednictvím internetového bankovnictví. Platební brána ComGate vás přesměruje do vašeho internetového bankovnictví, kam se přihlásíte jako obvykle a zde potvrdíte už připravený platební příkaz. 

Po dokončení platby budete přesměrováni zpět do obchodu. Platba je potvrzena okamžitě, budeme bez odkladu pokračovat v realizaci objednávky.

Kontakty

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel:  +420 228 224 267

Poštovné

1.

Dobírka Česká republika

150 Kč
2.

Při platbě za objednané zboží předem (bankovní spojení: 2500255877/2010)

80 Kč
3.

Osobní odběr v Praze - zboží pro vás budeme rezervovat 14 dní. V případě, že si nebudete moci objednané zboží během této doby vyzvednout, informujte nás prosím o tom.  

0 Kč
5.

Cizina:

Slovensko:

objednané zboží zasíláme po vzájemné domluvě a na základě předem obdržené platby (bankovní spojení: 2500255877/8330)

- poštovné se řídí dle aktuálního ceníku České pošty

- příchozí platby v EUR ze Slovenska - bez poplatků; konverze prostředků se řídí aktuálním kurzem ČSOB (devizy – nákup) 

- více info o Příchozí bezhotovostní platbě v EUR ze Slovenska se dočtete zde...

Jiné měny a mezinárodní platby:

(bankovní spojení: CZ6020100000002500255877, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX)

- více o platbách v Eurozóně čtěte zde... a platbách v ostatních cizích měnách zase zde...

 

V ceně je zahrnuto pouze poštovné, případně platba za dobírku. Balné neúčtujeme!

Ceník se nevztahuje se na nadměrné a balíky nebo zásilky odeslané po dohodě jinou spediční firmou než Česká pošta.Pokud se chcete na knihu přijet podívat osobně, tak nám pošlete zprávu předem. Rádi Vám knihy připravíme, případně Vás budeme informovat zda je zboží stále na skladě.

Reklamace vyřizujeme v souladu se zákonem č. 367/2000

Odstoupení od smlouvy

    1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.
    2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů
    • ode dne převzetí zboží,
    • ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí
    • ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.
    3. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
    • poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
    • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
    • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
    • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
    • dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
    • dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
    • dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
    • dodávce novin, periodik nebo časopisů,
    • dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
    • v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.
    4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
    5. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.
    6. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
    7. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
    8. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
    9. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
    10. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
    11. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.


Práva z vadného plnění

    1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
    • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
    • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
    • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
    • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
    • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
    2. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
    3. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:
    • výměnu za nové zboží,
    • opravu zboží,
    • přiměřenou slevu z kupní ceny,
    • odstoupit od smlouvy.
    4. Kupující má právo odstoupit od smlouvy,
    • pokud má zboží podstatnou vadu,
    • pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
    • při větším počtu vad zboží.
    5. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
    6. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
    7. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.
    8. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
    9. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.
    10. Volbu způsobu reklamace má kupující.
    11. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.