Gramofonové desky - gramodesky | Zahraniční Country - Folk

North Bulgarian Ensemble for Folk songs and Dance - Pleven

Stavdobře zachováno
Rok vydáníneuveden
NakladatelBalkanton, Bulharsko

Преклони Се, Булне Ле    
        Нишна Се Звезда    
        Скарали Ми Се Две Лози    
        Димо Льо, Димо    
        Ръченица    
        Мари Дено    
        Изгреяли Са Две Звездици    
        Разсърди Се Бяла Яна    
        Дали Звънче Му Е Дръннало    
        Коледарско Хоро    
        Заспало Е Челебийче    
        Иван Неда Дума    
        Садила Неда    
        Тръгнал Ми Е Волен Казак    
        Дайчово Хоро    
        Изгреяла Ми Ясна Звезда    

        Мари Моме

Ukloň se, Bulne LeNishna Se ZvezdaDvě liány se se mnou hádalyDimo Le, DimoRukaMarie DenaultováVyšly dvě hvězdyByala Yana se naštvalaZazvonil jeho zvonek?Kaledarsko HoroCelebiyche spíIvan Neda DumaSadila NedaVolen Cossack mě opustilDaichovo HoroVyšla pro mě jasná hvězdaMarie Mome
Kód položky: M212212GR
Cena: 120 Kč Pro registrované: 108 Kč