Knihy Filosofie

A. Schopenhauer - Metafysika lásky a hudby

A. Schopenhauer - Metafysika lásky a hudby

kód: M115016F

studie

Cena:80 Kč
Pro registrované: 72 Kč
Detail
A. V. Lunačarskij - Umění je živé (Otázky a názory sv. č. 10)

A. V. Lunačarskij - Umění je živé (Otázky a názory sv. č. 10)

kód: M531111F-DF

obálka: Jarmila Mařanová
překlad: Jiřina Zumrová
nakladatel: Československý spisovatel, Praha
rok vydání: 1958
počet stran: 164
stav: původní brož, dobře zachováno

Cena:80 Kč
Pro registrované: 72 Kč
Detail
Anatolij Vasiljevič Lunačarskij - Stati o umění

Anatolij Vasiljevič Lunačarskij - Stati o umění

kód: M056516U-F

Estetika, kulturní politika, teorie literatury

Cena:120 Kč
Pro registrované: 108 Kč
Detail
Božena Viková Kunětická - Věřím Božena Viková Kunětická - Věřím

Božena Viková Kunětická - Věřím

kód: M572412F-MN

nakladatel: F. Šimáček, Praha
rok vydání: 1908
počet stran: 192
stav: dobová vazba, pěkně zachováno

Cena:120 Kč
Pro registrované: 108 Kč
Detail
Curtis W. Reese - Humanism; Sborník statí - Současná ruská filosofie; Ferdinand Pelikán - Vláda demokracie ve filosofii Curtis W. Reese - Humanism; Sborník statí - Současná ruská filosofie; Ferdinand Pelikán - Vláda demokracie ve filosofii

Curtis W. Reese - Humanism; Sborník statí - Současná ruská filosofie; Ferdinand Pelikán - Vláda demokracie ve filosofii

kód: M620212F

tři svazky v jedné knize

Cena:360 Kč
Pro registrované: 324 Kč
Detail
Deset let činnosti Deset let činnosti

Deset let činnosti "Komenského"

kód: M121016F-H

Deset let činnosti "Komenského", spolku pro podporu československých škol zahraničních, v Praze

1920 - 1930

Cena:180 Kč
Pro registrované: 162 Kč
Detail
Ernst Fischer - Odcizení, dekadence, realismus (Otázky a názory sv. č. 49)

Ernst Fischer - Odcizení, dekadence, realismus (Otázky a názory sv. č. 49)

kód: M530911F

obálka: Zdenek Seydl
překlad: Alexej Kusák
nakladatel: Československý spisovatel, Praha
rok vydání: 1964
počet stran: 100
stav: původní brož, dobře zachováno

Cena:80 Kč
Pro registrované: 72 Kč
Detail
F. Ch. Kessidi - Sókratés

F. Ch. Kessidi - Sókratés

kód: M234517F

Sókratés a jeho doba; Sókratovo učení a metoda; Sókratovo etické učení; Sókratův soudní proces; Sókratovo duchovní dědictví

Cena:60 Kč
Pro registrované: 54 Kč
Detail
Fr. Roman Jirman - Chvála smrti

Fr. Roman Jirman - Chvála smrti

kód: M142117B-F

Primérní základnou všeho lidského dění jest strach. Strach tisícero tváří, pohnutek, důvodů. I veškerá t. zv. statečnost prýští ze strachu, z nevědomosti. Strach je děsný bič pohybu, života, prabuňka všeho, co lidé dělají, co dosud nevykonali a co vše pod bičem strachu vykonají...

Cena:280 Kč
Pro registrované: 252 Kč
Detail
František Krejčí - Základy psychologie František Krejčí - Základy psychologie

František Krejčí - Základy psychologie

kód: M837214F-PV

Vymezení psychologie jakožto vědy. Pojem duševnosti; Důsledky z pojmu duševnosti; Psychofysický paralelism; Obsah pojmu vědomí; Filosofický dosah psychofysického paralelismu a hypothesy o duši; Dusledky z faktu paralelismu; Třídění jevu duševních

Cena:150 Kč
Pro registrované: 135 Kč
Detail
František Krsek - Kulturně ethické vztahy v zrcadle poesie antické; Henry Beyle-Stendhal - O krásnu antickém a moderním (úvodní studie Kritik Věstec - K. Svoboda) František Krsek - Kulturně ethické vztahy v zrcadle poesie antické; Henry Beyle-Stendhal - O krásnu antickém a moderním (úvodní studie Kritik Věstec - K. Svoboda)

František Krsek - Kulturně ethické vztahy v zrcadle poesie antické; Henry Beyle-Stendhal - O krásnu antickém a moderním (úvodní studie Kritik Věstec - K. Svoboda)

kód: M622412F-H

Kulturně ethické vztahy v zrcadle poesie anitické - Šest článků v původním znění (Květy, Zlatá Praha, Lumír atd. od tehdejších jejich redaktorů Sv. Čecha, Jos. Sládka a Ferd. Schulze) obsahově hledících a umožňujících čtenářům seznati, jak nazíráno v době antické na pojmy: příroda, vlast, láska, manželství, rodina, život lidský, stáří, nemoc, smrt, a jejich důležitost pro cítění a myšlení starořecké...

Cena:180 Kč
Pro registrované: 162 Kč
Detail
Georges Duhamel - Obrazy z budoucího života

Georges Duhamel - Obrazy z budoucího života

kód: M674812A-F

Přistání v budoucím světě, Krátký rozhovor o pocitu svobody, Alkoholické nápoje čili spor o pravomoc státu, Království smrti, Rozdělení ras, Pojištění čili zákon o náhradách a další

Cena:180 Kč
Pro registrované: 162 Kč
Detail
Gerhard Wehr - Buber

Gerhard Wehr - Buber

kód: M204617F

Autor chce rozmlouvat a v rozhovoru nacházet to, co může vznikat mezi dvěma lidmi. Jeho kniha je něčím víc, než jen biografií z pera literárního historika - je pokusem o věrné tlumočení Buberova odkazu - Martin Buber, význačný židovský myslitel a autor mnoha prací z oblasti filosofie a teologie.

Cena:120 Kč
Pro registrované: 108 Kč
Detail
Guglielmo Ferrero - Promluvy k hluchým (Otázky a názory sv. LXII)

Guglielmo Ferrero - Promluvy k hluchým (Otázky a názory sv. LXII)

kód: M246217F

Víme co chceme? Taková je hlavní otázka.

Cena:120 Kč
Pro registrované: 108 Kč
Detail
H. G. Wells - Angličan se dívá

H. G. Wells - Angličan se dívá

kód: M468711B-F
překlad: Karel Randé, Vilém Mathesius
nakladatel: Gustv Voleský, Praha
rok vydání: 1922
počet stran: 208
stav: výborný, původní brož
Detail Vyprodáno 
J. A. Komenského hrob v Naardenu a československé školství zahraniční

J. A. Komenského hrob v Naardenu a československé školství zahraniční

kód: M120816F-H

vydáno u příležitosti 20leté činnosti odboru spolku "Komenský" v Praze

Cena:150 Kč
Pro registrované: 135 Kč
Detail
J. A. Komenský - Osiřelým

J. A. Komenský - Osiřelým

kód: MS417600F
nakladatel: Dětský domov Komenského, Tábor
rok vydání: 1940
počet stran: 68
stav: výborný, původní brož (nerozřezáno)
Cena:150 Kč
Pro registrované: 135 Kč
Detail
J. Bowles Daly - Na úsvitě radikalismu (Otázky a názory sv. XXVIII)

J. Bowles Daly - Na úsvitě radikalismu (Otázky a názory sv. XXVIII)

kód: M246117F

Jsou zde podány dějiny vzniku a vývoje radikalní strany v Anglii, vylíčeno tu mezi jiným, jak anglické kolonie byly v Americe založeny, zařízeny a ztraceny; jak se Francie za cenu potoků krve vyprostila z jařma úplatné státní správy a zkažené církve a tím navrátila lidem půdu a podaným svobodu.

Cena:150 Kč
Pro registrované: 135 Kč
Detail
J. Hirsch - Rabínská moudrost

J. Hirsch - Rabínská moudrost

kód: M164817F

Dle Talmudu sepsal J. Hirsch
vydalo nakladatelství Votobia podle prvního vydání nkladatelství J. Otto z roku 1916

Cena:80 Kč
Pro registrované: 72 Kč
Detail
J. L. Fischer - Základy poznání

J. L. Fischer - Základy poznání

kód: M896314F

Soustava skladebné filosofie na podkladě zkušenosti, kniha prvá

Autor rozebírá příčiny úpadku světového názoru naturalistického a mechanistického a odhaluje bezpředmětnost odvěkého sváru metody tzv. přírodovědecké a duchovědné. Na jejich místo staví přesně učleněnou hierarchii funkcionálních vztahů...

Cena:200 Kč
Pro registrované: 180 Kč
Detail
Jan Amos Komenský - Labyrint světa a ráj srdce Jan Amos Komenský - Labyrint světa a ráj srdce

Jan Amos Komenský - Labyrint světa a ráj srdce

kód: M198617F

Světlé vymalování, kterak v tom světě a věcech jeho všechněch nic není než matení a motání, kolotání a lopotování, mámení a šalba, bída a tesknost a naposledy omrzení všeho a zoufání; ale kdož doma v srdci svém sedě, s jediným Pánem Bohem se uzavírá, sám k pravému a plnému mysli upokojení a radosti že přichází.

Cena:100 Kč
Pro registrované: 90 Kč
Detail
Jan Pavel II. - Překročit práh naděje

Jan Pavel II. - Překročit práh naděje

kód: M616712H-F

Poprvé na prahu třetího křesťanského tisíciletí zabývá papež Jan Pavel II. nejzávažnějšími otázkami víry a postavením člověka ve společnosti. V této významné knize, označované za nečekaně osobní a mimořádně otevřenou výpověď hlavy katolické církve z hlediska celé její historie, hovoří papež o Bohu, o naději, lidské důstojnosti, o zlu, bolesti a utrpení, ale také o významných událostech svého mládí, důležitých meznících svého pontifikátu i o vztahu křesťanství k jiným náboženstvím...

Cena:100 Kč
Pro registrované: 90 Kč
Detail
Jan Sedláček - Východiska Durkheimovy sociologie

Jan Sedláček - Východiska Durkheimovy sociologie

kód: M898714F

Analýza a kritika

Sociálně politické a myšlenkové základy Durkheimova díla; Výchozí pojmy Durkheimovy koncepce společnosti; Základní rysy Durkheimovy sociologické metody

Cena:150 Kč
Pro registrované: 135 Kč
Detail
Jean Cocteau - Královny Francie

Jean Cocteau - Královny Francie

kód: M481611F-H

překlad: Irena Blažková
nakladatel: Orbis, Praha
rok vydání: 1995
počet stran: 80
stav: výborný, původní brož
 

Cena:80 Kč
Pro registrované: 72 Kč
Detail
Jean Paul Sartre - Marxismus a existencialismus

Jean Paul Sartre - Marxismus a existencialismus

kód: M917415F

Marxismus a existencialismus; Problém zprostředkování a pomocných disciplín; Progresívně regresívní metoda; Závěr

Cena:150 Kč
Pro registrované: 135 Kč
Detail
Jean Piaget - Psychologie inteligence

Jean Piaget - Psychologie inteligence

kód: M960415F

Kritický rozbor teorií, hluboký smysl pro experimentální fakta a pro důkladnou jejich teoretickou interpretaci, zřetel k souvislostem biologickým, sociologickým, logickým a gnoseologickým, to jsou některé z hlavních rysů díla.

Cena:120 Kč
Pro registrované: 108 Kč
Detail
Jindřich Kabát - Psychologie komunismu

Jindřich Kabát - Psychologie komunismu

kód: M968115F-H

...Neočekáváme líčení krutostí režimu, ale to, jak nás zcela ovlivňoval. Jak dokázal, že drtivá většina obyvatelstva se s diktaturou nějakým způsobem sžila - přes drobná, ale i život ohrožující vydírání, skrze neviditelný nátlak, nutnost přizpůsobit se až po různé formy strachu, které se proměnily v nechtěnou ale důmyslnou sebecenzuru.

Cena:250 Kč
Pro registrované: 225 Kč
Detail
Jindřich Zelený - Úvod do filosofie

Jindřich Zelený - Úvod do filosofie

kód: M027915F

část první - Úvod do filosofie (Přednášky); část druhá - Vybrané filosofické texty

Cena:100 Kč
Pro registrované: 90 Kč
Detail
Jiří Guth - Pozdrav Jiří Guth - Pozdrav

Jiří Guth - Pozdrav

kód: M758013F-B

Úvod (Definice pozdravu, Co k pozdravu náleží, Jiné druhy pozdravu atd.); Původ a vývoj pozdravu; Dějiny pozdravu. Starověk; Dějiny pozdravu: Středověk a novověk; Pozdravy národů cizích, nevzdělaných i polovzdělaných; Pozdravy národů cizích vzdělaných;  Pozdrav na ulici smekáním a pozdrav slovný; Pozdrav v místnosti; Podání a políbení ruky. Líbání a objímání; Rozmanité jiné pozdravy; Pozdrav vojenský, námořní a diplomatický; Pozdrav davu. Oslovení. Přípitky; Koho a kdy pozdravovati?; Odpověď na pozdrav; O reformě pozdravu

Cena:200 Kč
Pro registrované: 180 Kč
Detail
Jiří Mahen - Za oponou umění a života (Otázky a názory sv. č. 34)

Jiří Mahen - Za oponou umění a života (Otázky a názory sv. č. 34)

kód: M531211F-DF

obálka: Jiří Rathouský
úprava: Zdenek Seydl
nakladatel: Československý spisovatel, Praha
rok vydání: 1961
počet stran: 144
stav: původní brož, dobře zachováno

Cena:80 Kč
Pro registrované: 72 Kč
Detail
Johannes R. Becher - Poetický princip (Otázky a názory sv. č. 20)

Johannes R. Becher - Poetický princip (Otázky a názory sv. č. 20)

kód: M530711F

obálka: Jaroslav Fišer
překlad: Jaroslav Janů
nakladatel: Československý spisovatel, Praha
rok vydání: 1959
počet stran: 148
stav: původní brož, dobře zachováno

Cena:80 Kč
Pro registrované: 72 Kč
Detail
Jos. Kratochvil - Problém politické moci Jos. Kratochvil - Problém politické moci

Jos. Kratochvil - Problém politické moci

kód: M226817F

Problém politické moci ve filosofii Scholastika XVI. století Fr. Suareza 

Historický příspěvek k soudobé záhadě

Cena:100 Kč
Pro registrované: 90 Kč
Detail
Josef Macek - Socialismus (Knihy pro každého roč. III., sv. 5) Josef Macek - Socialismus (Knihy pro každého roč. III., sv. 5)

Josef Macek - Socialismus (Knihy pro každého roč. III., sv. 5)

kód: M621212F-H

Socialism - slib či hrozba?, Utopie, Karel Marx, Bolševism, Pozemkoví reformátoři a další

Cena:180 Kč
Pro registrované: 162 Kč
Detail
Josef Vohryzek - Literární kritiky

Josef Vohryzek - Literární kritiky

kód: M738513B-F-S

1956-1995

Indiánské léto, Nová avantgarda, Próza dnes, Zbabělci po šesti letech, Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou, Hrabalovo pábení, Ucho, Morčata, Příběh inženýra lidských duší a mnoho dalšího

Cena:120 Kč
Pro registrované: 108 Kč
Detail
K. B. Madsen - Teorie motivace

K. B. Madsen - Teorie motivace

kód: M945715F

Srovnávací studie moderních teorií motivace

Cena:240 Kč
Pro registrované: 216 Kč
Detail
K. Marx, B. Engels - O umění a literatuře

K. Marx, B. Engels - O umění a literatuře

kód: M900914F-H-U

Sborník ze spisů

Cena:150 Kč
Pro registrované: 135 Kč
Detail
Karel Teige - Jarmark umění

Karel Teige - Jarmark umění

kód: M919015F-U

Otázky a názory sv. 52

Jarmark umění; Intelektuálové a revoluce; Sovětská kulturní tvorba a otázky kulturního dědictví

Cena:100 Kč
Pro registrované: 90 Kč
Detail
Konstantin Fedin - Utrpení starého Werthera (Otázky a názory sv. č. 12)

Konstantin Fedin - Utrpení starého Werthera (Otázky a názory sv. č. 12)

kód: M530411F

obálka: Radim Malát
překlad: Jarmila Fromková
nakladatel: Československý spisovatel, Praha
rok vydání: 1958
počet stran: 152
stav: původní brož, dobře zachováno

Cena:80 Kč
Pro registrované: 72 Kč
Detail
L'. Michalský - Spoločenský lexikon (slovensky) L'. Michalský - Spoločenský lexikon (slovensky)

L'. Michalský - Spoločenský lexikon (slovensky)

kód: M840114S-K-F

Zvyky; Letory; Život a manželstvo; Zdvorilosť; Základy rozhovoru; Písomný styk spoločenský; Dary; Zábavný rozhovor; Dobré mravy pri stole; Ako sa chovať v kostole; Telefonný styk a mnoho dalšího

Cena:800 Kč
Pro registrované: 720 Kč
Detail
Laichterova filosofická knihovna - Platon, Epinomis Laichterova filosofická knihovna - Platon, Epinomis

Laichterova filosofická knihovna - Platon, Epinomis

kód: M500511F

překlad: František Novotný
nakladatel: Jan Laichter, Praha
rok vydání: 1942
počet stran: 240
stav: dobová vazba, dobře zachováno

Cena:120 Kč
Pro registrované: 108 Kč
Detail
Lubomír Kukla - Člověk a vesmír Lubomír Kukla - Člověk a vesmír

Lubomír Kukla - Člověk a vesmír

kód: M485611PV-MN-F

nakladatel: vydáno jako rukopis (samizdat) pro literární sekci kruhu
rok vydání: neuveden
počet stran: 178
stav: dobová vazba, pěkně zachováno

Cena:360 Kč
Pro registrované: 324 Kč
Detail
Madeleine Albrightová - Doporučení budoucímu prezidentovi

Madeleine Albrightová - Doporučení budoucímu prezidentovi

kód: M995015H-F

Jak vrátit Americe dobrou pověst a vůdčí roli ve světě

Cena:150 Kč
Pro registrované: 135 Kč
Detail
Marcus Tullius Cicero - O povinnostech

Marcus Tullius Cicero - O povinnostech

kód: M658212F

Rozprava o třech knihách věnovaná synu Markovi

Žíti ve shodě s přírodou nebo s přirozeností, to jest s rozumem a přirozeným mravním řádem vesmírným i lidským, znamená stoikům žíti ctnostně...

Cena:120 Kč
Pro registrované: 108 Kč
Detail
Mary Wollstonecraftová - Obrana práv žen (Otázky a názory sv. XII)

Mary Wollstonecraftová - Obrana práv žen (Otázky a názory sv. XII)

kód: M246017F

Obsahuje celý program feminismu, vlastně celý ten myšlenkový a citový základ, z něhož roste emancipační úsilí.

Cena:300 Kč
Pro registrované: 270 Kč
Detail
Maurice Maeterlinck - Smrt Maurice Maeterlinck - Smrt

Maurice Maeterlinck - Smrt

kód: M168117F

Naše nespravedlivost vůči smrti; Zničení; Posmrtný život vědomí; Domněnka novospiritická. Zjevování; Sdělení z onoho světa; Převtělování; Osud vědomí a další

Cena:100 Kč
Pro registrované: 90 Kč
Detail
Michael R. Molnar - Betlémská hvězda, odkaz mudrců

Michael R. Molnar - Betlémská hvězda, odkaz mudrců

kód: M794613PV-F

...Dávní astrologové, jakými byli tři králové, věřili, že nový král se narodí, až Měsíc předstoupí před Jupiter a jeho zatmění zvěstuje příchod spasitele. Mohla být mince vydána v reakci na předzvěst velkého zázraku, betlémskou hvězdu?...

Cena:100 Kč
Pro registrované: 90 Kč
Detail
O. S. Marden - Zlatá zrnka zdaru

O. S. Marden - Zlatá zrnka zdaru

kód: M661912BIB-F

Vyplatí se vychování?, Kde lze nalézti štěstí, Proč nebyl povýšen, Proč jsou chudí, Proč byl jeho sňatek chybou, Rozčarovaný manžel, Čeho svět vyžaduje, Jaké poselství hlásá váš úspěch, Chcete-li býti velmi, velmi populární a další

Cena:150 Kč
Pro registrované: 135 Kč
Detail
Olga Loužilová - Masarykův problém moderního člověka

Olga Loužilová - Masarykův problém moderního člověka

kód: M204717H-F

Člověk (Mýtus a věda, Lidská přirozenost, Náboženství, Mravnost, Práce); Krize (Sebevražda, Revoluce); Cesty hledání (Reformace, Cíl a metoda)

Detail Vyprodáno 
Oswald Külpe - Úvod do filosofie + přivázány další knihy (viz popis) Oswald Külpe - Úvod do filosofie + přivázány další knihy (viz popis)

Oswald Külpe - Úvod do filosofie + přivázány další knihy (viz popis)

kód: M609812F

obsah: O. Külpe - Úvod do filosofie; Ant. Šnajdauf - Základy malířské školy Polské; Gil Blas (díl I.-III.); S. Webb - Kapitoly o socialismu; Bedřich Queyrat - Obraznost a její druhy u dítěte

Cena:160 Kč
Pro registrované: 144 Kč
Detail
P. Machonin, M. Tuček a kol. - Česká společnost v transformaci

P. Machonin, M. Tuček a kol. - Česká společnost v transformaci

kód: M899514F-H

Analýza se opírá o porovnání výsledků několika reprezentativních sociologických šetření, jež byla provedena v 70., 80. a 90. letech. Výsledný obraz tedy zachycuje vývojovou dynamiku delšího časového období a tím přispívá mimo jiné i k boření mýtů o tzv. reálném socialismu.

Cena:200 Kč
Pro registrované: 180 Kč
Detail
Petr Kůrka - Geometrie živého Petr Kůrka - Geometrie živého

Petr Kůrka - Geometrie živého

kód: M617812PV-F

Dotisk sborníku Geometrie živého, Matematické modely morfogeneze, Bechyně 26.-30. 9. 1988

Cena:600 Kč
Pro registrované: 540 Kč
Detail
Platon - Politikos

Platon - Politikos

o dokonalém státníkovi
kód: M654912F
Cena:150 Kč
Pro registrované: 135 Kč
Detail
Plutarchovy životopisy

Plutarchovy životopisy

kód: M712913F
Cena:120 Kč
Pro registrované: 108 Kč
Detail
R. Meili, H. Rohracher a kol. - Učebnice experimentální psychologie R. Meili, H. Rohracher a kol. - Učebnice experimentální psychologie

R. Meili, H. Rohracher a kol. - Učebnice experimentální psychologie

kód: M895714F-PV

Psychologický experiment; Psychofyzika a měrné metody psychologické; Vnímání; Paměť a učení; Myšlení; City a výraz citů; Osobnost a mnoho dalšího

Cena:300 Kč
Pro registrované: 270 Kč
Detail
R. Steiner - Jak poznáme vyšší světy? R. Steiner - Jak poznáme vyšší světy?

R. Steiner - Jak poznáme vyšší světy?

(strojopis - samizdat)
kód: M877514MF

V každém člověku dřímají schopnosti, jimiž může poznati vyšší světy...

Cena:500 Kč
Pro registrované: 450 Kč
Detail
R. W. Emerson - Příroda a duch (Otázky a názory sv. LVII)

R. W. Emerson - Příroda a duch (Otázky a názory sv. LVII)

kód: M246317F

Příroda v obyčejném slova smyslu vztahuje se k bytostem člověkem nezměněným. Uměním nazýváme spojením jeho vůle s týmiž předměty.

Cena:150 Kč
Pro registrované: 135 Kč
Detail
Rabindranath Tagore - Góra Rabindranath Tagore - Góra

Rabindranath Tagore - Góra

kód: M460911F-B
překlad: Milada Lesná-Krausová
nakladatel: J. Šnajdr, Kladno
rok vydání: 1926
počet stran: 568
stav: původní vazba, poškozený hřbet (viz foto),
jinak pěkně čisté
Cena:120 Kč
Pro registrované: 108 Kč
Detail
Rabindranáth Thákur - Přibývající měsíc

Rabindranáth Thákur - Přibývající měsíc

kód: M454211F
ilustrace: M. Klicman
nakladatel: B. Kočí, Praha
rok vydání: 1920
počet stran: 32
stav: původní brož, stopy používání,jinak dobře zachováno
Cena:80 Kč
Pro registrované: 72 Kč
Detail
Raymond A. Moody jr.

Raymond A. Moody jr.

kód: M917615F-PV

Život po životě
Úvahy o život po životě
Světlo po životě

Autor shrnul "vzpomínky" těch, kteří přežili svou klinickou smrt, a došel k pozoruhodnému zjištění - jejich prožitky při umírání byly takřka totožné a nevyvracely možnost jakési další cesty.

Cena:100 Kč
Pro registrované: 90 Kč
Detail
Raymond Dawson - Konfucius

Raymond Dawson - Konfucius

kód: M209217F

Toto dílko se velmi liší ode všeho jiného, co vyšlo. Západnímu čtenáři, který o čínské civilizaci nic neví, se mohou zdát výroky Mistra nejasné či banální, a tak jediný způsob, jak je docenit, je porozumět vlivu, který měly na utváření čínské civilizace.

Cena:60 Kč
Pro registrované: 54 Kč
Detail
Řečtí atomisté

Řečtí atomisté

kód: M777713H-B-F

Dochované zprávy o životě a učení starořeckých atomistů seznamují čtenáře s mnoha zajímavými stránkami antického myšlení.

Cena:140 Kč
Pro registrované: 126 Kč
Detail
Richard Matthias Müller - Sokratovské dialogy (103 rozhovory o Německu)

Richard Matthias Müller - Sokratovské dialogy (103 rozhovory o Německu)

kód: M517811F

obálka: Josef Týfa
překlad: Vladimír Kafka
nakladatel: Mladá fronta, Praha
rok vydání: 1968
počet stran: 176
stav: původní vazba s obálkou, pěkně zachováno

Cena:100 Kč
Pro registrované: 90 Kč
Detail
Romain Rolland - J. J. Rousseau (Věčné myšlenky)

Romain Rolland - J. J. Rousseau (Věčné myšlenky)

kód: M163717F

Nesmrtelné stránky J. J. Rousseaua jak je vybral a vysvětlil Romain Rolland

Cena:100 Kč
Pro registrované: 90 Kč
Detail
Schiller - Nesmrtelná slova (česko-německý text)

Schiller - Nesmrtelná slova (česko-německý text)

kód: M142217F-DB

539 citátů

Cena:150 Kč
Pro registrované: 135 Kč
Detail
Seneca utěšitel

Seneca utěšitel

kód: M166817F

Jen moudrý člověk dovede zachovat duševní klid, i když na něj doléhá sebe horší neštěstí...

Cena:100 Kč
Pro registrované: 90 Kč
Detail
Sigmund Freud - Studie o hysterii Sigmund Freud - Studie o hysterii

Sigmund Freud - Studie o hysterii

kód: M952515F-MN

O psychickém mechanismu hysterických jevů
Chorobopisy A, B, C, D
K psychotherapii hysterie

Cena:300 Kč
Pro registrované: 270 Kč
Detail
Spisy Františka Drtiny - Úvod do filosofie Spisy Františka Drtiny - Úvod do filosofie

Spisy Františka Drtiny - Úvod do filosofie

Díl historický: Myšlenkový vývoj evropského lidstva, část 2. Nová doba
kód: M613312F

Renesance a reformace, Filosofie doby přechodné, Velké soustavy pevninské, Filosofie britská od Locka po Huma, Spiritualisté: Leibniz a Berkeley, Od Huma po Kanta

Cena:380 Kč
Pro registrované: 342 Kč
Detail
Spisy Jana Amosa Komenského č. 3 - Ohlášení

Spisy Jana Amosa Komenského č. 3 - Ohlášení

kód: M335509F
nakladatel: Česká akademie císaře Františka
Josefa pro vědy, slovesnost a umění, Praha
rok vydání: 1898
počet stran: 248
stav: původní brož, velmi pěkně zachováno
Cena:180 Kč
Pro registrované: 162 Kč
Detail
Stanislaw Lem - Tajemství čínského pokoje

Stanislaw Lem - Tajemství čínského pokoje

kód: M182417PV-F

Informační bariéra; Virtuální realita; Lze ovlivnit obsah snů?; Zavirovaný svět; Umělá inteligence; Zasíťovaný svět; Informační evoluce; Emoční koeficent; Rizika internetu; Kybernetika a kultura a mnoho dalšího

Cena:100 Kč
Pro registrované: 90 Kč
Detail
Stavitel chrámu - Památník básníka a myslitele Otokara Březiny Stavitel chrámu - Památník básníka a myslitele Otokara Březiny

Stavitel chrámu - Památník básníka a myslitele Otokara Březiny

kód: M673612F-H-ME

Tato kniha hodnotí nesmrtelný - a stále ještě plně neoceněný - odkaz Otokara Březiny českému národu. Je prvním souborným pohledem na básníkovu osobnost, život i dílo. Zachycuje obraz žití básníkova, sleduje jeho vývoj umělecký i lidský a vlivy, které spolutvořily jeho velikou osobnost a myšlení...

Cena:180 Kč
Pro registrované: 162 Kč
Detail
T. G. Masaryk - Česká otázka, Naše nynější krise

T. G. Masaryk - Česká otázka, Naše nynější krise

kód: M855014H-F

Česká otázka - Snahy a tužby národního obrození
Naše nynější krise - Pád strany staročeské a počátkové směrů nových

Cena:250 Kč
Pro registrované: 225 Kč
Detail
T. G. Masaryk - Jak pracovat?

T. G. Masaryk - Jak pracovat?

(typo F. Tichý)
kód: M712513F

Přednášky z roku 1898

O práci vůbec (Práce duševní a hmotná, Romantism a práce drobná a další); Práce duševní, hlavně vědecká (Theorie a praxe. Motivy práce, Jak číst?, O zápiscích, O sebevzdělání a další)

Cena:120 Kč
Pro registrované: 108 Kč
Detail
T. G. Masaryk - Otázka sociální I.-II. (2 sv.) T. G. Masaryk - Otázka sociální I.-II. (2 sv.)

T. G. Masaryk - Otázka sociální I.-II. (2 sv.)

kód: M674312BIB-H-F

Základy Marxismu
Filosofické a sociologické

Cena:280 Kč
Pro registrované: 252 Kč
Detail
T. G. Masaryk - Politické myšlenky (vybral V. K. Škrach; Knihy pro každého sv. 1) T. G. Masaryk - Politické myšlenky (vybral V. K. Škrach; Knihy pro každého sv. 1)

T. G. Masaryk - Politické myšlenky (vybral V. K. Škrach; Knihy pro každého sv. 1)

kód: M622312F-H

Politika vědou a uměním, Demokratism v politice, Otázka národnostní v naší republice, O státě, O revoluci a bolševictví a další

Cena:150 Kč
Pro registrované: 135 Kč
Detail
Tomáš Trnka - Proudy v současné filosofii

Tomáš Trnka - Proudy v současné filosofii

kód: M247517F

Doznívání racionalismu a nové jeho směry; Přírodní filosofie, positivism a kritický realism; Rozvoj techniky a filosofie pragmatismu; Intuitivní novokriticism; Estetický intuicionism a filosofie mystického zření; Hledání nového náboženství a nové kultury

Cena:120 Kč
Pro registrované: 108 Kč
Detail
Umění bavit  aneb co musí moderní člověk také znáti (Praktická knihovna sv. č. 2)

Umění bavit aneb co musí moderní člověk také znáti (Praktická knihovna sv. č. 2)

kód: M550511F

nakladatel: Edition Centre, ústřední vydavatel. pro praktickou psychologii, Brno
rok vydání: neuvedeno
počet stran: 80
stav: původní brož, drobné stopy používání, jinak dobře zachováno

Cena:80 Kč
Pro registrované: 72 Kč
Detail
Václav Černý - Polibek na usměvavá ústa Václav Černý - Polibek na usměvavá ústa

Václav Černý - Polibek na usměvavá ústa

kód: M443511P-F
nakladatel: Jaroslav Podroužek, Praha
rok vydání: neuvedeno
počet stran: 46
stav: původní brož, na několika místech
v textu skvrny, jinak pěkně zachováno
Cena:120 Kč
Pro registrované: 108 Kč
Detail
Václav Melichar - S Masarykem ke štěstí národa a lidstva

Václav Melichar - S Masarykem ke štěstí národa a lidstva

kód: M708313H-F

Smysl a cíl Masarykovy činnosti teoretické i praktické

Život může člověka blažiti a tísniti, jak vidíme v době staré, střední i nové; Nespokojenost a omrzelost životem (z nevěry, ze starostí životních a z pochybené výchovy a další); Různé novověké snahy o štěstí a spokojenost (egoismus a individualismus, nadčlověk a boj o život a další); Blaho a spokojenost každého jednotlivce i celého národa spočívá (v práci a náležité životosprávě a další) a mnoho dalšího

Cena:200 Kč
Pro registrované: 180 Kč
Detail
Viktor Novák - Myšlenky vynikajících jednotlivců

Viktor Novák - Myšlenky vynikajících jednotlivců

kód: M234617F-BIB

Život; Smrt; Štěstí; Bolest; Pravda a klam; Volnost a poroba; Práce a zahálka; Bohatství a chudoba; Svět; Příroda; Vlast; Národ; Lidé; Ženy; Děti; Láska; Věda; Umění; Vzdělání; Knihy; Zrnka moudrosti životní

Cena:120 Kč
Pro registrované: 108 Kč
Detail
Vilém Mathesius - Možnosti, které čekají

Vilém Mathesius - Možnosti, které čekají

kód: M939115F

Epištoly o tvořivém životě

Autor je přesvědčen, že kladná tvořivost se může osvědčit v každém počinu všedního dne...

Cena:150 Kč
Pro registrované: 135 Kč
Detail
Vladimír Neff - Filosofický slovník pro samouky neboli Antigorgias

Vladimír Neff - Filosofický slovník pro samouky neboli Antigorgias

kód: M084916F-SL

Vzhledem k tomu, že nejde o běžnou slovníkovou příručku, ale o svébytné literární dílo spisovatele, který na něm pracoval dlouhá léta a čerpal z tehdy dostupných materiálů, jsou z dnešního hlediska některé jeho údaje - především podoby jmen, zejména starších filosofů, termínů a data poněkud zastaralé, někdy možná i chybné. Opravovat je,  ať už redakčně či za pomoci odborníků, by však znamenalo citelně zasáhnout do pečlivě budované struktury knihy.

Cena:200 Kč
Pro registrované: 180 Kč
Detail
Vladislav Horáček - Tajemství Don Juanů (kniha lásky, čili: umění získati přízně žen; Praktická knihovna sv. č. 4)

Vladislav Horáček - Tajemství Don Juanů (kniha lásky, čili: umění získati přízně žen; Praktická knihovna sv. č. 4)

kód: M550411F

nakladatel: Edition Centre, ústřední vydavatel. pro praktickou psychologii, Brno
rok vydání: neuvedeno
počet stran: 108
stav: původní brož, drobné stopy používání, jinak dobře zachováno

Cena:80 Kč
Pro registrované: 72 Kč
Detail
Výbor z filozofických spisů mladohegelovců I.

Výbor z filozofických spisů mladohegelovců I.

kód: M138117F

D. F. Strauss - Život Ježíšův (Výběr ze svazků I a II)

A. von Cieszkowski - Prolegomena k historiozofii

B. Bauer - Schopnost dnešních židů a křesťanů osvobodit se; Židovská otázka a další

Cena:120 Kč
Pro registrované: 108 Kč
Detail
W. Raeper, L. Smithová - Úvod do světa idejí

W. Raeper, L. Smithová - Úvod do světa idejí

kód: M898514F

Náboženství a filozofie v minulosti a současnosti (Občanská nauka, základy společenských věd)

Cena:150 Kč
Pro registrované: 135 Kč
Detail
Will Durant - Od Platona k dnešku Will Durant - Od Platona k dnešku

Will Durant - Od Platona k dnešku

kód: M887114F

Vývoj filosofie v jejích velkých představitelích

Cena:380 Kč
Pro registrované: 342 Kč
Detail
Zdeněk Kratochvíl - Výchova, zřejmost a vědomí

Zdeněk Kratochvíl - Výchova, zřejmost a vědomí

kód: M687612F

Rozpaky kolem výchovy a vzdělání, základní pojmy filosofie výchovy, Řecké předpoklady výchovy, Prvokřesťanské motivy výchovy, Latinské pojmy k výchově a vzdělání, Proměny vzdělanosti, Soudobé výzvy výchově

Cena:120 Kč
Pro registrované: 108 Kč
Detail
Zdeněk Matějček - Psychologické eseje (z konce kariéry)

Zdeněk Matějček - Psychologické eseje (z konce kariéry)

kód: M173817F

Zkušenosti sdělitelné a nesdělitelné; Čím víc, tím líp?; Bílý plášť; Domácí doučování; Léčitelé a zázračníci; Živé zkušenosti; O vděčnosti; Zrada dítěte; Chvála přátelství; Silná osobnost a další

Cena:120 Kč
Pro registrované: 108 Kč
Detail
Život a osudy J. A. Komenského Život a osudy J. A. Komenského

Život a osudy J. A. Komenského

kód: M120916F-H

Předkové a rodiště Komenského; Na čas v cizině; Nejkrásnější chvíle Komenského (Fulnek); Útočiště Komenského v Brandýse n. Orlicí; Před odchodem z vlasti; V Londýně a ve Švédsku atd.

Cena:150 Kč
Pro registrované: 135 Kč
Detail
C.-F. Ramuz - Míra člověka

C.-F. Ramuz - Míra člověka

kód: MS44407F

nakladatel: Jan Laichter
rok vydání: 1939
počet stran: 135
stav: původní brož, nerozřezáno

Cena:80 Kč
Pro registrované: 72 Kč
Detail
Camille Mauclair - Kouzlo lásky

Camille Mauclair - Kouzlo lásky

kód: MS55907F
nakladatel: Jan Laichter, Praha
rok vydání: 1926
počet stran: 173
stav: původní brož, obálka mírně otrhána
Cena:120 Kč
Pro registrované: 108 Kč
Detail
Dr. Tomáš Trnka - Cesty filosofie a vědy

Dr. Tomáš Trnka - Cesty filosofie a vědy

kód: M56107F

nakladatel: Hejda & Tuček
rok vydání: 1919
počet stran: 166
stav: původní vazba, dobře zachováno

Cena:80 Kč
Pro registrované: 72 Kč
Detail
Oliver Lodge - Věda a pokrok lidstva

Oliver Lodge - Věda a pokrok lidstva

kód: MS56207F
nakladatel: Jan Laichter
rok vydání: 1935
počet stran: 209
stav: původní brož, dobře zachováno
Cena:120 Kč
Pro registrované: 108 Kč
Detail
Ernst Fischer - Kafka, Musil, Kraus

Ernst Fischer - Kafka, Musil, Kraus

kód: MS213108F
nakladatel: Československý spisovatel
rok vydání: 1965
počet stran: 157
stav: původní brož, dobrý stav
Cena:120 Kč
Pro registrované: 108 Kč
Detail
Zvláštní vydání věstníku ministerstva školství a národní osvěty

Zvláštní vydání věstníku ministerstva školství a národní osvěty

kód: MS236208F-A
na paměť prezidenta Osvoboditele Tomáše Garrigue Masaryka
obálka: L. Sutnar
nakladatel: Ministerstvo školství a národní osvěty
(tištěno v státním nakladatelství)
rok vydání: 1937
počet stran: 26
stav: původní brož, velmi dobrý stav
Cena:80 Kč
Pro registrované: 72 Kč
Detail
T. G. Masaryk - Otázka sociální (2 svazky) T. G. Masaryk - Otázka sociální (2 svazky)

T. G. Masaryk - Otázka sociální (2 svazky)

kód: MS230208F
nakladatel: ČIN
rok vydání: 1946
počet stran: 423+469
stav: původní brož,  dobře zachovalé
 
Cena:240 Kč
Pro registrované: 216 Kč
Detail
T. G. Masaryk - Ideály humanitní

T. G. Masaryk - Ideály humanitní

kód: MS230008F-A

obálka: F. Tichý
nakladatel: ČIN
rok vydání: 1945
počet stran: 83
stav: původní brož, luxusní stav

Cena:120 Kč
Pro registrované: 108 Kč
Detail
K. V. Nigrin (překlad Dr. J. V. Novák) - Klasobraní didaktické (J. A. Komenský) K. V. Nigrin (překlad Dr. J. V. Novák) - Klasobraní didaktické (J. A. Komenský)

K. V. Nigrin (překlad Dr. J. V. Novák) - Klasobraní didaktické (J. A. Komenský)

kód: MS250809F

nakladatel: Dědictví Komenského, Praha
rok vydání: 1896
počet stran: 66
stav: původní vazba, pěkně zachováno

Cena:150 Kč
Pro registrované: 135 Kč
Detail
Jan Amos Komenský - Labyrint světa a ráj srdce(odeon) Jan Amos Komenský - Labyrint světa a ráj srdce(odeon)

Jan Amos Komenský - Labyrint světa a ráj srdce(odeon)

kód: M207908H-F

obálka: Milan Hegar
nakladatel: Odeon, Praha
rok vydání: 1970
počet stran: 216
stav: původní vazba s obálkou,
velmi pěkně zachovalé

Cena:150 Kč
Pro registrované: 135 Kč
Detail
František Krejčí - Psychologie vůle František Krejčí - Psychologie vůle

František Krejčí - Psychologie vůle

kód: MS331609F

nakladatel: Dědictví Komenského, Praha
rok vydání: 1926
počet stran: 444
stav: dobová vazba, pěkně zachovalé

Cena:140 Kč
Pro registrované: 126 Kč
Detail
František Krejčí - Positivní etika

František Krejčí - Positivní etika

kód: M333809F

nakladatel: Jan Laichter, Praha
rok vydání: 1922
počet stran: 568
stav: původní brož (nerozřezaná),
pěkně zachovalé

Cena:160 Kč
Pro registrované: 144 Kč
Detail